Hledané slovo: Tavič

Tavič

Tavič řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a vykonává další odborné činnosti při tavení kovů v tavících zařízeních.

Tavič skloviny

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Hutník tavič oceli

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.