Hledané slovo: Strojní inženýři přístrojů, strojů a zařízení

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Strojní zámečník

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Mechanik opravář strojů

Mechanik opravář strojů provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Mechanik letadlových přístrojů

palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Obsluha strojů a zařízení v dole

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Obsluha zařízení kafilérie

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Mechanik optických přístrojů

Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Kovář strojní

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Strojník speciálních železničních zařízení

stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Klempíř strojní

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Důlní zámečník

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Strojní inženýr konstruktér

Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukční práce, navrhuje a realizuje nová konstrukční

Montér točivých strojů

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení

Chemik pro obsluhu zařízení

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Pletař

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.