Hledané slovo: Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení provádí revize elektrických zařízení a hromosvodů a vystavuje revizní zprávy.

Strojírenský technik technolog

Strojírenský technik technolog stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu strojírenské výroby.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.

Inseminační technik

Inseminační technik v rámci reprodukčního procesu zajišťuje inseminaci a aplikaci

Letecký technik

Letecký technik koordinuje práce při zajišťování údržby a oprav palubních systémů a kontrolních zařízení v letadle.

Technik BOZP

Technik BOZP spolupracuje se zaměstnavatelem při zajišťování plnění úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Těžební technik

Těžební technik organizuje zejména těžební činnosti v lesnictví na svěřeném úseku

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Samostatný rybářský technik

Samostatný rybářský technik organizuje a řídí práce při zajišťování chovu ryb a vodní drůbeže.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.