Hledané slovo: Stavební dělník

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Traťový dělník

Traťový dělník provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku a spodku ručně a drobnou mechanizací.

Dělník pro těžbu dřeva

Dělník pro těžbu dřeva provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový dělník – obchůzkář provádí běžné odborné práce při stavbě, údržbě, opravách

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Montér výplní stavebních otvorů

Montér výplní stavebních otvorů provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních výplní dle předepsaných technologických postupů.

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Sklenář

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy

Výrobce knedlíků

Výrobce knedlíků samostatně vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Vysekávač

Vysekávač vykonává odborné práce při vysekávání a oddělování dílců obuvi z různých materiálů pro další zpracování.

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.