Hledané slovo: Specialista internetového obchodu

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Podkovář specialista

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných

Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Specialista logistiky skladových operací

Specialista logistiky skladových operací řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Báňský technolog specialista

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště

Specialista analýzy finančního trhu

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně

Specialista státní správy pro životní prostředí

Specialista státní správy pro životní prostředí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu

Dealer

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Makléř

Makléř zajišťuje tvorbu a realizaci strategie a plánu obchodů s cennými papíry pro banku

Pokladní

Pokladní v obchodě vykonává pokladní operace při použití vhodného vybavení a systémů.

Úředník obchodní inspekce

kontroly a šetření v terénu v oblasti vnitřního obchodu a fiskálních zájmů státu.

Bankovní pracovník

bankovních služeb a obchodů poskytovaných peněžním ústavem, vedení evidence a vypracování podkladů pro práci vrcholového managementu.

Nákupčí

zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Výživový poradce

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky klienta, poskytuje odborné poradenství ke změně těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Disponent zajištění

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.