Hledané slovo: Specialist�� v oblasti po����ta��ov��ch s��t�� (krom�� spr��vc��)

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon

Specialista státní správy pro životní prostředí

Specialista státní správy pro životní prostředí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který

Riskmanažer v pojišťovnictví

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Podkovář specialista

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných

Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech

Specialista logistiky skladových operací

Specialista logistiky skladových operací řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Báňský technolog specialista

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště

Specialista analýzy finančního trhu

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně

Tiskový mluvčí

Tiskový mluvčí řídí oblast mediální politiky, zabezpečuje tvorbu koncepce a strategie v této oblasti.

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je pracovník, odpovědný v organizaci za specifikované činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality.

Výživový poradce

Výživový poradce posuzuje stravovací návyky klienta, poskytuje odborné poradenství ke změně těchto návyků při respektování zásad zdravé výživy, navrhuje a aktualizuje vhodný výživový program s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta.

Disponent zajištění

Disponent zajištění připravuje a realizuje zajistný program pojišťovny a dojednává zvláštní zajistné případy.

Statistik

a logickými kontrolami statistických údajů, jednodušší, dílčí statistické práce . základních

Elektromechanik pro výtahy

Elektromechanik pro výtahy vykonává odborné činnosti v oblasti instalování nových výtahů

Celník

Celník je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly dohledu nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Kryptograf

systémů a techniky určené k ochraně objektů a budov a provádí odborné práce v této oblasti.