Hledané slovo: Specialisté v oblasti počítačových sítí (kromě správců)

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Specialista státní správy pro životní prostředí

Specialista státní správy pro životní prostředí je vysoce kvalifikovaný pracovník, který

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Riskmanažer v pojišťovnictví

Riskmanažer v pojišťovnictví posuzuje přijatelnost pojistných rizik a metodicky řídí činnost v této oblasti.

Správce národního parku

Správce národního parku je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a vykonává státní

Správce tiskových dat

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických

Podkovář specialista

Podkovář specialista podkovává, diagnostikuje, ortopedicky upravuje, ošetřuje pravidelná

Zoolog specialista

Zoolog specialista řídí a metodicky usměrňuje odborné činnosti spojené s chovem cizokrajných

Produktový specialista

Produktový specialista zajišťuje tvorbu koncepce svěřených produktů nebo služeb a spolupracuje

Sociolog specialista

Sociolog specialista uplatňuje teorie, metody a techniky sociologického výzkumu při studiu

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech

Specialista logistiky skladových operací

Specialista logistiky skladových operací řídí optimalizaci skladovacích procesů s velkým počtem položek.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Báňský technolog specialista

Báňský technolog specialista řídí a navrhuje technologie a technologické postupy pro pracoviště

Specialista analýzy finančního trhu

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává

Převozník III. třídy

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Montér výtahů specialista

Montér výtahů specialista zapojuje přístroje a elektrickou instalaci v šachtě a strojovně

Montér kabelových technologií pro silnoproud

Montér kabelových technologií pro silnoproud montuje jednotlivé elektrické a mechanické části kabelových silnoproudých rozvodů a sítí.