Hledané slovo: Restaurátor nábytku, manager

Designér nábytku

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku

Montážník nábytku

Montážník nábytku provádí montáž a demontáž nábytku, jeho dílů a ostatních interiérových prvků

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku provádí finální povrchovou úpravu nábytku nebo nábytkových dílců.

Restaurátor zbraní

Restaurátor zbraní konzervuje a restauruje zbraně a zbroj, s výjimkou kulturních památek.

Dílenský montážník nábytku

Dílenský montážník nábytku sestavuje a montuje hotové výrobky z jednotlivých nábytkových dílců a komponentů.

Pracovník dýhování a laminátování nábytku

Pracovník dýhování a laminátování nábytku dýhováním nebo laminátováním na lisovacím zařízení z

Balič a expedient nábytku

Balič a expedient nábytku kontroluje, čistí a opravuje nábytkové dílce před dílenskou montáží

Restaurátor hudebních nástrojů

Restaurátor hudebních nástrojů konzervuje a restauruje hudební nástroje, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Montážník nábytkových sestav

Montážník nábytkových sestav provádí montáž a demontáž nábytku a nábytkových sestav.

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla

Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla restauruje a konzervuje umělecko-řemeslná malířská díla, s výjimkou děl kulturního dědictví.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu konzervuje a restauruje uměleckořemeslné práce z

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži

Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži konzervuje a restauruje práce

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice restauruje a konzervuje

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek

Truhlář pro příčky a vestavěný nábytek vyrábí a montuje příčky a vestavěný nábytek.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Čalouník novodobou technologií

Čalouník novodobou technologií vyrábí části čalouněného nábytku na strojích k tomu určených a provádí jejich údržbu.

Interiérový architekt

zabudovaných technologií a navrhuje prostorové řešení interiérů od běžně vyráběného nábytku až po individuální návrhy z atypických prvků.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Lakýrník a natěrač

v interiérech a exteriérech budov, na stavebních nebo strojírenských konstrukcích, nábytku a dalších