Hledané slovo: Projektant výkonové elektroniky

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Soudní exekutor

Soudní exekutor je pověřený státem k výkonu exekutorského úřadu a je podle zákona oprávněn

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Psycholog

poradenství a psychologická vyšetření při ověřování způsobilosti zaměstnanců k výkonu prací.

Vyšší soudní úředník

Vyšší soudní úředník se podílí na výkonu soudnictví vlastní nezávislou rozhodovací činností v rozsahu kompetencí stanovených zvláštním zákonem.

Referent státní správy

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Samostatný referent státní správy

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Specialista nemocenského pojištění

Specialista nemocenského pojištění zpracovává koncepce, koordinuje a metodicky usměrňuje výkon

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu

Radiologický asistent

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický asistent provádí radiologické zobrazovací postupy a ozařovací techniky, včetně radiologických postupů používaných při lékařském ozáření ve zdravotnických zařízeních na pracovištích radiodiagnostických, radioterapeutickýc...

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek

pracovník, který zpracovává koncepci bezpečnosti práce, pracovního prostředí a výkonu inspekce práce

Zubní lékař

současně získává svoji odbornou specializaci. Lékařskou činnost vykonává pod vedením zubního lékaře způsobilého k samostatnému výkonu pov...