Hledané slovo: Prodavači drogistického zboží, kosmetiky

Opravář obuvi a kožedělného zboží

Opravář obuvi a koženého zboží vykonává odborné práce při opravách obuvi a kožedělného zboží.

Aranžér

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Vizážistka

Vizážistka provádí zkrášlování a úpravu pleti, líčení pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo, včetně fantazijního líčení a tvorby speciálních masek.

Krajkář

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Florista

Florista zhotovuje výrobky ve floristice, prodává floristické výrobky a doplňkové zahradnické zboží.

Pletař

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Provazník

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Šička kožešinových a usňových výrobků

Šička kožešinových výrobků vykonává odborné práce při zhotovování a opravách kožešinových nebo usňových výrobků.

Celník

Celník je kvalifikovaný pracovník, který plní úkoly dohledu nad osobami, dopravními prostředky a pohybem zboží v oblasti ekonomických zájmů.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Pracovník odbytu

zakázky , vystavuje expediční a průvodní doklady, nutné pro expedici výrobků a zboží, odesláním

Chemik pro obsluhu zařízení

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Obchodní zástupce

a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

Nákupčí

zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Skladník

Skladník vykonává příslušné aktivity při skladování a následné manipulaci se zbožím.