Hledané slovo: Pracovník/pracovnice ve dvoře a koňských stájích / drobné stavební práce

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Stavební technolog

Stavební technolog určuje technologické postupy nebo zajišťuje technologickou přípravu stavební výroby.

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných

Pokojská

Pokojská je kvalifikovaná pracovnice, která provádí, organizuje a řídí přípravné, doplňující

Poradce pro zprostředkování práce

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně

Dekoratér

na zhotovení návrhů pro dotváření interiérů a provádí drobné čalounické a tapetářské práce.

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Psycholog práce a organizace

Psycholog práce a organizace aplikuje principy, metody a techniky psychologie při výkonu

Úklidový pracovník - speciální práce

Úklidový pracovník - speciální práce provádí hloubkové čištění a uzavírání podlahových ploch

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Montér výplní stavebních otvorů

Montér výplní stavebních otvorů provádí montáže, demontáže a opravy různých druhů stavebních výplní dle předepsaných technologických postupů.

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek

Úředník bezpečnosti práce, pracovního prostředí a pracovních podmínek je vysoce kvalifikovaný

Sklenář

Stavební sklenář samostatně provádí montážní sklenářské práce na stavbě včetně přípravy

Kominík - montážník

Kominík - montážník instaluje keramické a kovové komíny, instaluje komínové vložky do průduchů a provádí drobné opravy komínů.

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Údržbář lesních cest

Údržbář lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Kočí v lesní těžbě

Kočí v lesní těžbě provádí transport vytěženého dřeva na odvozní místo s využitím koňského

Montér suchých staveb

Montér suchých staveb provádí práce ze sádrokartonu a lisovaných minerálních desek na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů.

Vrtač průzkumných vrtů

Vrtač průzkumných vrtů zajišťujíce odborné práce při vrtných procesech v geologickém průzkumu a při speciálních stavebních pracích.

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách organizuje a vykonává činnosti spojené s přípravou půdy v lesních školkách, jejím obděláváním a úpravou mechanických, fyzikálních a chemických vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

kontroluje měřicí a ovládací prvky, ovládá automatická zařízení bioplynové stanice, hlásí poruchy a nestandardní stavy, prování drobn...