Hledané slovo: Pracovník výjezdové skupiny

Pracovník výjezdové skupiny

Pracovník výjezdové skupiny vykonává ostrahu objektů při spuštění alarmu a ochranu osob

Dirigent

Dirigent řídí hudební orchestry, skupiny, sólisty a sbory při interpretaci hudebních a hudebně-dramatických děl.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech

Horník předák rubání a ražení

Horník předák rubání a ražení řídí a provádí odborné práce ve skupině pracovníků v dobývání

Sociolog specialista

a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické

Vedoucí zájezdu

či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Všeobecná sestra

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Všeobecná sestra poskytuje a zajišťuje ošetřovatelskou péči, jejímž účelem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotn...