Hledané slovo: Pracovník balení a expedice masa

Pracovník balení a expedice masa

Pracovník balení a expedice masa zajišťuje příjem, přípravu, porcování masa, balení, označování

Výrobce knedlíků

zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Zpracovatel včelích produktů

včetně určování jejich kvality. Zajišťuje i balení a expedici výrobků ze včelích produktů.

Řezník bourač králíků

pro králíky, omračování, navěšování, vykrvování, stahování králíků, kuchání, porcování a skladování králičího masa.

Řezník a uzenář

masa masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Řezník bourač drůbeže

, konečnou úpravu, vychlazování drůbežího masa a drobů a provádí jatečnou úpravu a porcování drůbeže.

Balič a expedient nábytku

. Dále čistí, balí a připravuje k expedici hotové výrobky po provedené montáži, připravuje a balí

Pekař perníků

Pekař perníků zajišťuje výrobu těst, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pracovník odbytu

zakázky , vystavuje expediční a průvodní doklady, nutné pro expedici výrobků a zboží, odesláním

Cukrář řemeslné výroby perníků

Cukrář řemeslné výroby perníku zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pekař trvanlivého pečiva

Pekař trvanlivého pečiva zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Pracovník bourárny

Pracovník bourárny dělí, vykosťuje a třídí maso velkých jatečných zvířat.

Kuchař minutkář

Kuchař minutkář připravuje jídla na objednávku v určitém krátkém časovém úseku od obdržení požadavku po expedici pokrmu.

Zelinář

Zelinář pěstuje zeleninu včetně výsadby a ošetřování. Provádí sklizeň, třídění, skladování a expedici zeleniny.

Lahůdkář rybích lahůdek

Lahůdkář rybích lahůdek zpracovává potraviny rostlinného i živočišného původu včetně ryb a vyrábí z nich lahůdky obsahující rybí maso.

Pracovník porážky jatečných zvířat

Pracovník zajišťuje porážku jatečných zvířat a konečnou úpravu jejich těl, omračuje a vykrvuje jatečná zvířata, vykosťuje, půlí a provádí jatečnou úpravu těl velkých jatečných zvířat.

Pracovník přepravy jatečných zvířat

Pracovník přepravy jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Řezník bourač jatečných zvířat

Řezník bourač jatečných zvířat zajišťuje ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných zvířat, opracování, třídění, konzervaci a skladování střev, kůží a kostí, zacházení s jatečnými odpady a jejich likvidaci.

Výrobce masných výrobků

Výrobce masných výrobků zajišťuje jejich výrobu, míchání surovin, plní, tepelně opracuje a skladuje masné výrobky.

Zpracovatel živočišných tuků

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Traktorista ve výrobě sazenic v lesních školkách

vlastností, setím, školkováním, péčí o semenáčky a sazenice, obalováním, zavlažováním a jejich vyzvedáváním a expedicí.