Hledané slovo: Pomocník ve specializovaném potravinářském provozu

Pomocník podkováře

Pomocník podkováře provádí bezpečnou fixaci hrudních i pánevních končetin koně po dobu

Uklízeč v potravinářských provozech

Uklízeč v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování

Technik lodní dopravy dispečer

řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Výrobce knedlíků

Výrobce knedlíků samostatně vyrábí určené druhy knedlíků v průmyslové výrobě na výrobním zařízení nebo na výrobní lince, včetně jejich balení a předání do skladu výrobků nebo do expedice.

Strojník úpravny pitné vody

Strojník úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Dezinfektor ve službách

, zemědělských a potravinářských provozech i v komunální hygieně.

Zoolog specialista

, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Pracovník technické způsobilosti vozidel

na tvorbě programů a koncepci schvalování technické způsobilosti vozidel k provozu a koordinuje

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Inženýr chemie technolog

nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.

Odborný servisní pracovník výtahů

bezpečnostních komponent a bezpečnostních obvodů výtahů v provozu.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Chemický technik mistr

při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem chemické výroby nebo provozu.

Servisní pracovník výtahů

, odstraňuje zjištěné závady a udržuje svěřené výtahy v mezích bezpečného provozu.

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.