Hledané slovo: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci ve službách jinde neuvedení

Dezinfektor ve službách

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Pomocný pracovník ve strojírenství

Pomocný pracovník ve strojírenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce

Pomocný lodník

Pomocný lodník vykonává palubní práce na plavidle, a to pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů

Instruktor horské služby

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Cvičitel horské služby

Cvičitel horské služby vykonává a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí

Člen horské služby

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Psovod bezpečnostní služby

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Psovod horské služby

Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Vedoucí recepce

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Přípravář rychlého občerstvení

Přípravář rychlého občerstvení zajišťuje pomocné práce a přípravu jednoduchých pokrmů v gastronomickém zařízení rychlého občerstvení.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Pracovník klientského centra banky

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Recepční

Recepční zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Výrobce dřevěných hraček

Výrobce dřevěných hraček podle výtvarných návrhů a převážně ručně zhotovuje uměleckořemeslné výrobky ke hře dětí ze dřeva a pomocných materiálů.