Hledané slovo: PRACOVNÍK/-CE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Sociální pracovník ve vězeňské službě

Sociální pracovník ve vězeňské službě zajišťuje soustavnou sociální a sociálně-právní pomoc

Dezinfektor ve službách

Dezinfektor ve službách provádí pomocí dezinfekčních přípravků dezinfekci ve zdravotnických

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu

Psycholog v sociální péči

Psycholog v sociální péči zabezpečuje psychoterapeutické služby rodinného, předmanželského a manželského poradenství.

Instruktor horské služby

Instruktor horské služby organizuje a koordinuje činnost stanice horské služby včetně vzdělávání pracovníků.

Cvičitel horské služby

Cvičitel horské služby vykonává a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí

Člen horské služby

Člen horské služby zajišťuje a organizuje záchranářské činnosti v horském prostředí a poskytuje předlékařskou první pomoc.

Psovod bezpečnostní služby

Psovod bezpečnostní služby zajišťuje ostrahu a ochranu majetku a osob a chráněných zájmů s pomocí vycvičeného služebního psa.

Psovod horské služby

Psovod horské služby zajišťuje výcvik a nasazení psa při pátracích a záchranných akcích na horách a poskytuje první pomoc.

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich

Sociolog specialista

a popisu struktury sociálních systémů, populací, sociálních skupin a institucí. Závěry sociologické

Pedagog volného času

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Pedagog volného času zajišťuje tvorbu obecných forem a metod výchovy a vzdělávání v oblasti volného času dětí, mládeže nebo dospělých. Provádí specifická pedagogická vyšetření.

Vedoucí recepce

Vedoucí recepce řídí a organizuje práce v hotelové recepci, poskytuje informace o hotelových službách.

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých

Pracovník pro úpravu a přepravu zemřelých zajišťuje převzetí lidských pozůstatků, jejich úpravu, uložení do rakve, přechodné uložení do chlazených prostor a převozy spojené s pitvou nebo pohřbením.

Poradce pro zprostředkování práce

Poradce pro zprostředkování práce je kvalifikovaný pracovník, který poskytuje základní sociálně

Všeobecná sestra

a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotn...

Pracovník klientského centra banky

Pracovník klientského centra banky poskytuje po telefonu komplexní podporu stávajícím i potenciálním klientům banky.

Recepční

Recepční zajišťuje ubytování a doplňkové služby v ubytovacím zařízení.

Aranžér

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Fyzioterapeut

člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ...

Wellness specialista

a celou škálu nových forem péče o tělo, psychický stav, zdravý životní styl v sociálním kontextu.

Kontrolor vozby

Kontrolor vozby provádí kontrolní, výcvikovou a školicí činnost v oblasti výkonu služby provozních pracovníků dep.

Osobní trenér neprofesionálů

Osobní trenér neprofesionálů poskytuje služby v oblasti individuální sportovní a fyzické přípravy a individuálního sportovního vyžití klienta.

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.