Hledané slovo: Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin

Pěstitel základních plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním

Pěstitel plodin

Pěstitel plodin provádí mechanizované práce spojené s pěstováním, ošetřováním, sklizní

Pěstitel chmele

Pěstitel chmele obsluhuje stroje a zařízení pro obdělávání půdy ve chmelnicích, aplikuje

Zahradník

Zahradník pěstuje zeleninu, okrasné rostliny a další rostliny, náležející k zahradní produkci.

Školkař

Školkař připravuje půdu, ošetřuje rostliny, hnojí, řeže a tvaruje dřeviny, zalévá a odpleveluje, dobývá, třídí a expeduje školkařské výpěstky.

Zelinář

Zelinář pěstuje zeleninu včetně výsadby a ošetřování. Provádí sklizeň, třídění, skladování a expedici zeleniny.

Agronom

Agronom zajišťuje stanovené technologické postupy při pěstování plodin.

Učitel druhého stupně základní školy

. Učitel druhého stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování směřující

Učitel prvního stupně základní školy

. Učitel prvního stupně základní školy provádí vzdělávací a výchovnou činnost při vyučování

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin udržuje a opravuje stroje a zařízení pro pěstování rostlin.

Knihovník

a dalších základních služeb v půjčovnách, studovnách, čítárnách, badatelnách a dalších uživatelských prostorách knihovny.

Kartograf

předepsaných postupů kartografické zpracování základních a geografických map s využitím programového vybavení a výpočetní techniky.

Statistik

a logickými kontrolami statistických údajů, jednodušší, dílčí statistické práce vč. základních

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.

Důlní měřič

Důlní měřič provádí základní měřické práce v dole a na povrchu dolu.

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Zahradnický dělník

Zahradnický dělník vykonává základní manuální, sezonní a méně kvalifikované práce v zahradnictví.

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Údržba veřejné zeleně

Pracovník údržby veřejné zeleně vykonává základní práce při ošetřování travnatých ploch, okrasných dřevin a květin.

Vazač květin

Vykonavatel pozice Vazač květin provádí základní vazačské práce s květinami živými i sušenými, včetně doplňkového vazačského materiálu.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej

Advokátní koncipient

o advokacii, zejména poskytuje základní právní poradenství, pomáhá klientům při sepisování listin a zajišťuje podklady pro právní rozbory.

Bankovní pracovník

Bankovní pracovník zajišťuje základní kontakty a přímá jednání s klienty při realizaci všech

Sjednavatel pohřbení

Sjednavatel pohřbení poskytuje vypraviteli pohřbu základní informace o nabídce služeb a jejich