Hledané slovo: Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Pomocný pracovník ve strojírenství

Pomocný pracovník ve strojírenství provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař zajišťuje předběžnou přípravu surovin a spolupracuje s kuchařem při výrobě pokrmů.

Stavební dělník

Stavební dělník provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při stavební činnosti.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Cukrář řemeslné výroby perníků

Cukrář řemeslné výroby perníku zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Pracovník výroby potravin a krmiv

Pracovník výroby potravin a krmiv vyrábí potraviny nebo krmiva dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv přijímá a skladuje suroviny pro výrobu potravin a krmiv.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Horník v ostatních činnostech v dole

Horník v ostatních činnostech v dole spolupracuje při hornických pracích v dobývání a ražení

Pomocný lodník

Pomocný lodník vykonává palubní práce na plavidle, a to pouze pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

Strojírenský dělník

Strojírenský dělník provádí kovoobráběčské, přípravné, obslužné a manipulační práce

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Výrobce skleněné bižuterie

Výrobce skleněné bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě skleněné bižuterie.

Obuvník pro gumárenskou výrobu

Obuvník pro gumárenskou výrobu vykonává odborné práce při výrobě obuvi z pryže.

Piercér

Piercér aplikuje náušnice a ostatních ozdoby do lidské kůže.

Převozník III. třídy

Převozník III. třídy je oprávněn vést převozní loď na určeném přívozu na vodních cestách ČR kromě využívaných dopravně významných cest.