Hledané slovo: Operátor/ka výroby ve třísměnném provozu

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Chemický technik operátor

Chemický technik operátor provádí širokou škálu odborných prací v technologických výrobách

Hutní operátor

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Dělník v kamenické výrobě

Dělník v kamenické výrobě provádí pomocné práce pro zajištění plynulého a bezpečného provozu v kamenické výrobě.

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování

Logistik výroby

Logistik výroby zajišťuje činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Cukrář řemeslné výroby perníků

Cukrář řemeslné výroby perníku zajišťuje výrobu těsta, tvarování, pečení, dohotovení a balení výrobků.

Specialista logistiky výroby

Specialista logistiky výroby řídí optimalizaci materiálového toku ve výrobním procesu s rozsáhlou a náročnou výrobou.

Dělník výroby dřevařských polotovarů

Dělník výroby dřevařských polotovarů ovládá manipulaci se surovinou, výrobky a polotovary

Dělník výroby bednění

Dělník výroby bednění zhotovuje jednoduché bednění, sestavuje a demontuje systémové bednění, ukládá části bednění.

Pracovník výroby potravin a krmiv

Pracovník výroby potravin a krmiv vyrábí potraviny nebo krmiva dle technologického postupu a pokynů nadřízeného.

Operátor potápěčů

Operátor potápěčů obsluhuje potápěčská či jiná technická zařízení, zařízení pro práce

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv

Pracovník příjmu surovin výroby potravin a krmiv přijímá a skladuje suroviny pro výrobu potravin a krmiv.

Operátor DTP

Operátor DTP zpracovává obrazová a textová tisková data a vytváří podklady pro zhotovení

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Operátor NC strojů

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné

Textilní technik mistr

při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Textilní mistr

za optimalizaci práce vymezeného okruhu zaměstnanců v rámci delegované pravomoci při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Inženýr chemie technolog

nejsložitějších a nejnáročnějších chemických výrob a chemických provozů.