Hledané slovo: Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Oděvní technik návrhář modelář

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Dřevařský technik mistr

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Oděvní technolog

Oděvní technolog je kvalifikovaný pracovník, který samostatně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu oděvní výroby.

Mistr teplárny

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Dělník v oděvní výrobě

Dělník v oděvní výrobě vykonává pomocné práce při zhotovování oděvních výrobků.

Oděvní návrhář modelář

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Textilní mistr

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Mistr plavčí

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje

Pěstební technik

Pěstební technik organizuje práce v pěstební činnosti na vymezeném, lesnicky obhospodařovaném

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Technik telekomunikačních sítí

Technik telekomunikací a radiokomunikací vykonává odborné činnosti v oblasti provozu, údržby

Technik likvidace pojistných událostí

Technik likvidace pojistných událostí provádí prohlídky poškozených věcí škodních událostí

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Technik autoservisu

Technik autoservisu řídí a organizuje opravárenské a servisní práce v autoservisu.