Hledané slovo: Obsluha žíhací pece (slévárna)

Vodař - údržba vodních toků

Vodař - údržba vodních toků provádí odborné stavební práce při údržbě vodních toků a vodních děl včetně obsluhy strojů a zařízení.

Fotolaborant

Fotolaborant provádí obsluhu zařízení pro vyvolávání filmů a pozitivních materiálů, provádí

Hrázný a jezný

Hrázný a jezný zabezpečuje provoz vodních děl, provádí obsluhu a údržbu jezových, plavebních a přehradních zařízení dle manipulačního a provozního řádu.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

a kompletaci zakázek. Zajišťuje obsluhu strojů, vedení příslušných evidencí a záznamů.

Řidič sanitky

Řidič sanitky je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

, seřizování, údržbě a obsluze výrobků a zařízení měření, regulace a automatizace technologických procesů.

Dentální hygienista

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Dentální hygienista provádí odbornou ošetřovatelskou péči v oblasti stomatologie na úseku lůžkové a ambulantní péče.

Ošetřovatel

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Dozorce výhybek

od výměn a výkolejek, vydávání příkazů přiděleným výhybkářům, obsluhu pomocných stavědel, vedení

Fotograf v minilabu

Fotograf v minilabu provádí obsluhu digitálního minilabu a zařízení pro vyvolávání filmů

Horník v ostatních činnostech v dole

důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu

Zdravotní laborant

a vyšetřením biologického materiálu, včetně obsluhy laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zařízeních na úseku klinické bioche...

Fyzioterapeut

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Fyzioterapeut provádí diagnostickou, preventivní a léčebnou péči v oblasti poruch pohybového aparátu člověka na úseku léčebně preventivních zdravotnických zařízení, v lázeňských zařízeních, ústavech sociální péče a v rehabilitačních ...

kastelán

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje ostrahu objektu v koordinaci s bezpečnostními agenturami a s Policií ČR. Koordinuje menší návštěvnický povoz a průvodcovské služby. Spolupracuje s odbornými památkovými ústavy a s orgány státní památkové péče.

Sanitář

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Sanitář ve zdravotnických zařízeních na úseku lůžkové a ambulantní péče, v lázeňských zařízeních, na úseku patologie a transfúzních stanic a na operačních úsecích pod vedením pracovníka s vyšším stupněm kvalifikace zabezpečuje pomocn...

Vodohospodářský samostatný technik

Vodohospodářský samostatný technik zajišťuje, organizuje a řídí správu, provoz a údržbu vodních toků, vodních děl a vodohospodářských zařízení na svěřeném úseku povodí. Zajišťuje složité a náročné úkoly v oblasti ochrany vod a péče o jejich čistotu a v rozvoji vodního hospodářství v území.

Wellness specialista

Wellness specialista zajišťuje péči o různé skupiny klientů v biopsychosociálních souvislostech, zajišťuje realizaci wellness programů v zařízeních poskytujících klasické pohybové aktivity a celou škálu nových forem péče o tělo, psychický stav, zdravý životní styl v sociálním kontextu.

Zdravotnický záchranář

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotnický záchranář pracuje v oblasti neodkladné péče, zvláště v systému zdravotnické záchranné služby a v jiných typech záchranných služeb souvisejících s poskytováním odborné zdravotnické pomoci.