Hledané slovo: Obráběč kovů a Obsluha CNC obráběcích strojů (kód: 23-026-H)

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů seřizuje, obsluhuje a provádí údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Obráběč keramiky

Obráběč keramiky zhotovuje výrobky z keramiky obráběním.

Soustružník kovů

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje

Operátor NC strojů

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Pomocný pracovník obrábění kovů

zaměstnavatele, na obráběcích strojích - soustruzích, vrtačkách a bruskách jednoduché a jednodušší

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Obsluha strojů a zařízení v dole

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Programátor NC strojů

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Lisař na strojích s manuální obsluhou

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Valcíř kovů

Valcíř kovů je kvalifikovaný pracovník provádějící odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Obsluha pálicích pecí

Obsluha pálicích pecí provádí výpal výrobků z keramiky.

Rytec kovů

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Tažeč kovů

Tažeč kovů je kvalifikovaný pracovník vyrábějící dráty, trubky a tyče technologií tažení za studena i za tepla.

Koksař obsluha baterií

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Pletař

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Obsluha solária

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Obsluha krematoria

Obsluha krematoria řídí a kontroluje provoz kremační pece určené pro zpopelňování lidských