Hledané slovo: Obchodník - manažer projektů pro svařované díly

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Manažer reklamy

Manažer reklamy zajišťuje součinnost a komunikaci mezi útvary uvnitř i vně reklamní agentury.

Manažer BOZP

Manažer BOZP navrhuje, řídí a kontroluje procesy spojené s budováním a rozvojem systémů řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Technolog důlního díla

Technolog důlního díla navrhuje technologie, technologické postupy pro hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce

Mechanik brýlové optiky

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Střihač oděvů

nálože odděluje (stříháním, řezáním nebo vysekáváním) jednotlivé díly a součásti oděvního výrobku.

Realitní makléř

Realitní makléř zajišťuje, případně zprostředkovává, pronájem nemovitostí, prodej a nákup nemovitostí a správu nemovitostí. Realizuje odborné činnosti v oblasti realit a poskytuje související poradenství zákazníkovi, asistuje při uzavírání smluv a zodpovídá za řešení jednotlivých kroků spojených s realizací prodeje a pronájmu...

Stavební klempíř

Stavební klempíř vyrábí, montuje a opravuje stavební klempířské díly a výrobky z různých druhů

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v textilní výrobě.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále provádí mezioperační kontrolu chemického procesu a výstupní kontrolu produktu včetně koordinace prací a podávání návrhů na opatření.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Projektant vodních staveb

Projektant vodních staveb vypracovává a posuzuje projekty jednodušších staveb a technologických

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

Pracovník prodeje v pojišťovnictví je pracovník s vyšší kvalifikací, který systematicky buduje obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Stavební technik investic a engineeringu

Stavební technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu a realizaci stavebních a jiných investic, zpracovává dílčí úkoly při vypracovávání investičních záměrů.

Filmový režisér

Filmový režisér režíruje filmová díla.

Stavitel podzemní hrobky

Stavitel podzemní hrobky staví hrobky na základě projektové dokumentace a povolení provozovatele pohřebiště.

Divadelní režisér

Divadelní režisér režíruje dramatická, hudebně-dramatická, baletní, pantomimická a operní díla.

Hudebník člen orchestru a souboru

Hudebník člen orchestru a souboru interpretuje kolektivní části hudebního díla.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Architekt

Architekt vytváří projekty staveb s využitím kreativních schopností a uměleckého talentu