Hledané slovo: Obchodní zástupce

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Státní zástupce

Státní zástupce zastupuje veřejnou žalobu v trestním řízení a vykonává další kompetence svěřené mu zákonem o státním zastupitelství.

Úředník obchodní inspekce

Úředník obchodní inspekce je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí specializované

Místní zástupce cestovní kanceláře

Místní zástupce cestovní kanceláře je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře (touroperátora

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Loďmistr

Loďmistr vykonává odborné palubní práce na všech typech plavidel. Je oprávněn samostatně řídit plavidla jako zástupce kapitána.

Pojišťovací poradce na přepážce

Pojišťovací poradce na přepážce v přímém styku s klienty vykonává obchodně poradenskou činnost

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Nákupčí

zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Dealer

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu

Psycholog práce a organizace

organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností

Pracovník odbytu

či odvozem a odpovídá za správnost poskládání tohoto zboží dle chronologického seřazení, charakteristiky, obchodních závazků a požadavků...