Hledané slovo: Návrháři a správci databází

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.

Správce aplikací

Správce aplikací zajišťuje základní funkčnost a bezpečnost provozovaných aplikací.

Návrhář software

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Oděvní návrhář modelář

Oděvní návrhář modelář vytváří složité výtvarné návrhy a originální modely pro oděvní výrobu a řídí jejich další zpracování.

Oděvní technik návrhář modelář

Oděvní technik návrhář modelář rozpracovává výtvarné návrhy do konstrukcí pro oděvní výrobu a vytváří návrhy a modely jednodušších výrobků.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Správce národního parku

Správce národního parku je pracovník s vyšší kvalifikací, který koordinuje a vykonává státní

Správce tiskových dat

Správce tiskových dat zabezpečuje přijímání a odesílání datových souborů převážně periodických

Administrátor pohřebiště

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Designér nábytku

Designér nábytku a interiérů navrhuje a vytváří nové tvary nábytkových prvků, souborů nábytku a zařízení interiérů podle vlastních koncepcí, aplikuje nejnovější poznatky z oblasti nábytkářského designu, ergonomie a moderních technologií výroby.

Stavební projektant

Stavební projektant je vysoce kvalifikovaný pracovník, který komplexně vypracovává projekty nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídících, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve stavební výrobě.

Strojírenský technik konstruktér

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Webdesigner

Webdesigner vytváří webové stránky na základě zadání od klienta a potřeb budoucích návštěvníků webu, zpracovává návrh obsahu a struktury webu, vytváří grafické návrhy webových stránek a kóduje šablony jednotlivých webových stránek, které otestuje a implementuje do systému pro správu obsahu CMS (Content Management System).

Kožařský designér a modelář

Kožařský designér a modelář je kvalifikovaný pracovník, který provádí jednodušší designérské a konstrukční práce na nových modelech a výrobcích v kožedělné výrobě.

kastelán

Správce památkových objektů zajišťuje správu, ochranu a provoz památkového objektu. Zajišťuje