Hledané slovo: Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace

Nástrojař pro řezné nástroje

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí

Chirurgický nástrojař

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Restaurátor hudebních nástrojů

Restaurátor hudebních nástrojů konzervuje a restauruje hudební nástroje, s výjimkou předmětů kulturního dědictví.

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce smyčcových hudebních

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce trsacích

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Mechanik klávesových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy klávesových hudebních nástrojů.

Ostřič nástrojů

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových a bicích hudebních nástrojů.

Lisař na strojích s manuální obsluhou

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Tesař

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje

Restaurátor strojů a přístrojů

Restaurátor strojů a přístrojů konzervuje a restauruje mechanické přístroje, nástroje, hodiny

Pracovník dýhování a laminátování nábytku

plošných konstrukčních a povrchových dekorativních materiálů zhotovuje polotovary, určené k dalšímu zpracování.

Brusič nožířských výrobků

Brusič nožířských výrobků provádí ruční ostření nožířských výrobků spolu s prováděním funkčních zkoušek.

Umělecký rytec

, plošného i plastického písma a číslic včetně ručního rytí ornamentů do drahých kovů.

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Výrobce kovových forem

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.