Hledané slovo: Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Hutník v recyklaci neželezných kovů

další odborné činnosti při zpracování druhotných surovin, výrobě a lití finálních neželezných kovů a jejich slitin.

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření

Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření vyrábí dle výkresové dokumentace

Svářeč plastů

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Chirurgický nástrojař

Chirurgický nástrojař zhotovuje, udržuje a opravuje chirurgické nástroje a přípravky.

Nástrojař pro přípravky a měřidla

Nástrojař pro přípravky a měřidla vyrábí nářadí, přípravky a měřidla.

Cukrář pro zpracování čokolády

Cukrář pro zpracování čokolády zpracovává čokoládu ručně nebo strojně. Čokoládu rozpouští

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Valcíř kovů

Valcíř kovů je kvalifikovaný pracovník provádějící odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Nástrojař pro řezné nástroje

Nástrojař pro řezné nástroje se podílí na výrobě nástrojů, řezných nástrojů, vyrábí

Rytec kovů

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen

Kalič

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Tažeč kovů

Tažeč kovů je kvalifikovaný pracovník vyrábějící dráty, trubky a tyče technologií tažení za studena i za tepla.

Soustružník kovů

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla

Výrobce kovových forem

Výrobce kovových forem vyrábí kovové sklářské formy a provádí broušení a leštění stop po nástrojích na rotačních a nerotačních formách.

Hutní operátor

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Smaltér

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Zemědělský kovář

Zemědělský kovář ručně obrábí kovové materiály a plasty, opravuje a zhotovuje nářadí, potahové vozy, vykonává kovářské opravy zemědělských strojů.