Hledané slovo: Mistr obrobny

Mistr teplárny

Mistr teplárny řídí a organizuje práce v příslušném technologickém úseku teplárny.

Textilní mistr

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá

Stavební mistr

Stavební mistr řídí a organizuje práce na vymezeném úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby.

Sklářský technik mistr

Sklářský technik mistr zabezpečuje na svěřeném úseku řízení a organizaci práce výrobních

Polygrafický technik mistr

Polygrafický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Kožařský technik mistr

Kožařský technik mistr podle plánu výroby řídí a organizuje práci pracovního kolektivu v daném technologickém úseku kožedělné výroby.

Hutní technik mistr

Hutní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v hutní výrobě.

Keramický technik mistr

Keramický technik mistr řídí a organizuje práce při zajišťování úkolů stanovených operativním

Slévárenský technik mistr

Slévárenský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Chemický technik mistr

Chemický technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Dřevařský technik mistr

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Mistr plavčí

Mistr plavčí na bazénech, koupalištích a aquaparcích koordinuje, kontroluje a zajišťuje

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Oděvní technik mistr

Oděvní technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem v oděvní výrobě.

Hudebník sólista

Hudebník sólista interpretuje sólové party hudebních děl.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Vedoucí úklidových pracovníků

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Strojník úpravny pitné vody

Strojník úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Tanečník člen sboru a souboru

, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra neboa baletního mistra

Tanečník sólista

, baletní nebo pantomimické role podle uměleckých záměrů choreografa, režiséra nebo baletního mistra