Hledané slovo: Mechanik n��kladn��ch vozidel a autobus��

Mechanik osobních vozidel

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské

Pracovník technické způsobilosti vozidel

Pracovník technické způsobilosti vozidel je vysoce kvalifikovaný pracovník, který pracuje

Mechanik brýlové optiky

Mechanik brýlové optiky strojně i ručně vyrábí a opracovává optické díly a brýlové obruby.

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Likvidátor škod z pojištění vozidel eviduje škodní události související s provozem vozidla, analyzuje, hodnotí a stanovuje výši pojistného plnění.

Mechanik optických přístrojů

Mechanik optických přístrojů provádí montáž, justáž a opravy opticko-mechanických podskupin a přístrojů.

Mechanik klávesových hudebních nástrojů

Mechanik klávesových hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy klávesových hudebních nástrojů.

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik

Mechanik akordeonů a foukacích harmonik zhotovuje a opravovuje všechny druhy akordeonů a foukacích harmonik.

Mechanik polygrafických strojů

Mechanik polygrafických strojů samostatně provádí opravy, údržbu a seřizování polygrafických strojů.

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů

Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů zhotovuje a opravuje všechny druhy dechových a bicích hudebních nástrojů.

Letecký mechanik pro drak

Letecký mechanik pro drak provádí montáž, pravidelné prohlídky, údržbu a opravy draku letadel podle provozních předpisů.

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Mechanik opravář strojů

Mechanik opravář strojů provádí opravy, seřizování a revize širokého sortimentu vybraných přístrojů, strojů a zařízení.

Mechanik letadlových přístrojů

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení

Mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení provádí samostatné práce a dílčí

Karosář

Karosář vykonává odborné práce při výrobě a opravách karosérií silničních a kolejových vozidel.

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Posunovač

Posunovač vykonává posun kolejových vozidel v přiděleném obvodu vlečky, železniční stanice

Vedoucí posunu

Vedoucí posunu zajišťujíce posun kolejových vozidel v přidělených obvodech.

Dozorce depa

Dozorce depa organizuje přístavby hnacích a tažených vozidel na plánovanou údržbu a ostatní druhy oprav.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Strojník speciálních železničních zařízení

stroje a zařízení pro automatizovaný mycí proces kolejových vozidel.

Řidič osobních a malých dodávek

Řidič osobních a malých dodávek je kvalifikovaný pracovník schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých i dálkových cestách.

Vahař

Vahař provádí opravy, sestavování a seřizování vah.