Hledané slovo: Lékař/ka na oddělení chirurgie

Zubní lékař

. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Asistentka

Asistentka zpracovává širokou škálu administrativních agend jednotlivých členů vedení, celých oddělení či jiných útvarů společnosti.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Chůva pro dětské koutky

Chůva pro dětské koutky samostatně a krátkodobě pečuje o děti ve speciálním oddělení

Nákupčí

Nákupčí zajišťuje prostřednictvím různých komunikačních toků, včetně manipulace s elektronickými objednávkovými a skladovými systémy kompletní organizaci, časové plánování a realizaci nákupu zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Personalista

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Vedoucí týmu

Vedoucí týmu zajišťuje naplňování firemní strategie a firemních cílů prostřednictvím svěřeného týmu. V rámci týmu plánuje, rozděluje, řídí, kontroluje a vyhodnocuje práci členů týmu, motivuje je a nadřízeným pracovníkům reportuje o stavu plnění úkolů.

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.