Hledané slovo: LÉKAŘ bez atestace

Veterinární lékař

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru

Zubní lékař

. Zubní lékař vykonává profesi zubního lékaře specialisty nebo je postgraduálním studentem, který

Veterinární technik

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Převozník I. třídy

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Kormidelník

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Kapitán IV. třídy

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního