Hledané slovo: Inform��tor v doprav��

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Informátor v dopravě

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Pokladník nákladní železniční dopravy

Pokladník nákladní železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Palubní průvodčí v letecké dopravě

Palubní průvodčí v letecké dopravě zajišťuje bezpečnost cestujících a poskytuje služby na palubě letadla v náležitém rozsahu.

Palubní průvodčí v železniční dopravě

Palubní průvodčí železniční dopravě zajišťuje a dohlíží na bezpečnost cestujících a poskytuje jim náležitý servis.

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Dispečer důlní výroby

Dispečer důlní výroby koordinuje zajišťování výroby a dopravy v organizaci provádějící

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Řidič sanitky

péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Výpravčí

Výpravčí řídí a zabezpečuje vlakovou dopravu v určeném obvodu železniční stanice, popřípadě v určeném úseku trati.

Horník v ostatních činnostech v dole

důlních děl, provádí nakládku, dopravu a vykládku materiálu, strojů a zařízení, zajišťuje obsluhu