Hledané slovo: Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.

Hutník v recyklaci neželezných kovů

Hutník v recyklaci neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává

Hutník tavič oceli

Hutník tavič ocelí řídí proces výroby oceli, obsluhuje stroje a zařízení na výrobu oceli a vykonává další odborné činnosti při výrobě oceli.

Tavič

Tavič řídí metalurgický proces, obsluhuje stroje a vykonává další odborné činnosti při tavení kovů v tavících zařízeních.

Tavič skloviny

Tavič skloviny zajišťuje tavení skloviny ve vanových agregátech a různých druhů skloviny

Hutník vysokopecař

Hutník vysokopecař řídí chod vysoké pece, obsluhuje stroje a mechanizační prostředky a vykonává

Hutník přípravář vsázky aglomerace

Hutník přípravář vsázky aglomerace obsluhuje výrobní zařízení pro přípravu a výrobu aglomerační směsi.

Kalič

Kalič provádí tepelné zpracování dílců z oceli, neželezných kovů a jejich slitin v příslušných tepelných zařízeních.

Brusič kovů

Brusič kovů seřizuje a obsluhuje brousicí stroje a provádí práce nutné při broušení kovových součástí, dílů strojů a nástrojů.

Valcíř kovů

Valcíř kovů je kvalifikovaný pracovník provádějící odborné činnosti spojené s obsluhou, řízením a seřizováním agregátů při válcování kovových materiálů.

Rytec kovů

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen

Svářeč kovů

Svářeč kovů provádí svařování kovových polotovarů a součástí s použitím různých svařovacích technik.

Tažeč kovů

Tažeč kovů je kvalifikovaný pracovník vyrábějící dráty, trubky a tyče technologií tažení za studena i za tepla.

Soustružník kovů

Soustružník kovů seřizuje a obsluhuje konvenční a číslicově řízené soustružnické stroje

Pomocný pracovník obrábění kovů

Pomocný pracovník obrábění kovů vyrábí dle zadané výkresové dokumentace, případně dle pokynů

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů se podílí při výrobě forem a provádí jejich montáž, úpravy a opravy.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených

Výrobce kovové bižuterie

Výrobce kovové bižuterie provádí odborné výrobní, přípravné, obslužné, manipulační a kontrolní práce ve výrobě kovové bižuterie.

Smaltér

Smaltér pomocí různé techniky nanáší smaltové povlaky na kovy.

Formíř a jádrař

Formíř a jádrař obsluhuje technologické stroje a zařízení a provádí další odborné práce při výrobě forem a jader pro slévárenskou výrobu.

Hutní operátor

Hutní operátor je kvalifikovaný pracovník, který řídí a obsluhuje vybrané zařízení pro výrobu kovů a jeho následné zpracování.

Kovotlačitel

Kovotlačitel ručně zhotovuje rotační tvarované předměty z kovů pro potřeby pasířů podle nových návrhů nebo historických vzorů.

Zlatník a klenotník

Zlatník a klenotník navrhuje, vyrábí a opravuje šperky, galanterní výrobky a ozdobné předměty z drahých kovů.

Umělecký kovář

Umělecký kovář ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů