Hledané slovo: Finanční Analytik - Controlling

Pojistný analytik

Pojistný analytik zodpovídá za přípravu a zpracování rozborů a analýz o pojistném trhu.

Chemický technik analytik

Chemický technik analytik samostatně provádí analýzu jakosti a kvality vstupních surovin, dále

Finanční auditor

Finanční auditor provádí nezávislé ověření, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný

Úředník finanční a daňové správy

Úředník finanční a daňové správy je kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje odborné práce v rámci správy jednotlivých druhů daní.

Přepravce finanční hotovosti a cenin

Přepravce finanční hotovosti a cenin vykonává ostrahu a ochranu přepravované finanční hotovosti

Specialista analýzy finančního trhu

Specialista analýzy finančního trhu zabezpečuje komplexní analýzy finančního trhu, zpracovává

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Návrhář software

Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Strojírenský technik projektant

Strojírenský technik projektant vypracovává projektové podklady nebo rámcové projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Dealer

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Poštovní doručovatel

Doručovatel zabezpečuje doručení listovních a balíkových zásilek a finančních hotovostí.

Specialista kapitálových obchodů

Specialista kapitálových obchodů vykonává odborné činnosti v oblasti finančních kapitálových a majetkových transakcí.

Bankovní pokladník

Bankovní pokladník zajišťuje pokladní a finančně-obslužné operace spojené s hotovostí

Odborný účetní

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.