Hledané slovo: D��ln��k textiln�� v��roby u ��pravy vl��ken (obsluhu stroj�� a za����zen��)

Obsluha strojů a zařízení v dole

Obsluha strojů a zařízení v dole provádí obsluhu strojů a zařízení a jejich běžnou údržbu

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Lisař na strojích s manuální obsluhou

Lisař na strojích s manuální obsluhou ručně obsluhuje lisy pro hluboké tažení či ohýbání plechů včetně strojů pro tváření plechů za tepla.

Chemik pro obsluhu zařízení

Chemik pro obsluhu zařízení provádějící širokou škálu odborných prací, zejména kontrolu a obsluhu technologického zařízení.

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Textilní mistr

Textilní mistr zajišťuje provozuschopnost svěřeného úseku strojů a zařízení a zodpovídá

Pletař

Pletař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží.

Obsluha kamenických strojů

Obsluha kamenických strojů obsluhuje programově řízené stroje a programově řízené výrobní linky v kamenické výrobě.

Horník kombajnér rubání a ražení

Horník kombajnér rubání a ražení obsluhuje dobývací nebo razicí stroj v dole při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Tiskař textilií

Tiskař textilií obsluhuje stroje a zařízení, které vytváří jednobarevné nebo vícebarevné vzory

Řidič rypadla

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji

Těžař dříví těžebně-dopravními stroji obsluhuje pracovní stroj určený k těžbě dříví nebo jeho vyvezení z porostu na odvozní místo.

Dělník v textilní výrobě

Dělník v textilní výrobě vykonává pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v textilní výrobě.

Textilní návrhář specialista

Textilní návrhář specialista tvůrčím způsobem navrhuje a organizuje přípravu nových vzorů a trendových kolekcí v textilní výrobě.

Textilní technik mistr

Textilní technik mistr řídí a organizuje práci na vymezeném technologickém úseku

Provazník

Provazník zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu provaznického zboží.

Koksař obsluha baterií

Koksař obsluha baterií obsluhuje zařízení koksárenské baterie a zařízení navazujících technologií pro výrobu koksu.

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

Pracovník obsluhy bioplynové stanice kontroluje a realizuje pravidelné procesy v bioplynové

Úpravář textilií

Úpravář textilií obsluhuje stroje a zařízení pro úpravu tkanin a textilií a vykonává další související činnosti.

Obsluha solária

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Krajkář

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Pekař chleba a běžného pečiva

Pekař chleba a běžného pečiva naváží suroviny a obsluhuje mísicí a tvarovací stroje, provádí obsluhu pece a dohlíží na tvarování výrobků.

Prýmkař

Prýmkař zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu prýmků, sítí, šňůr, ovíjených nití a řezaných stuh.