Hledané slovo: Corporate Actions Administrator

Administrátor pohřebiště

Administrátor pohřebiště samostatně a komplexně zajišťuje správu veřejného pohřebiště.

Administrátor pošt

Administrátor pošt řídí administrativní a personální činnosti menší pošty a vykonává práce spojené s provozem pošty.

Kouč

Kouč prostřednictvím specifických psychologických a koučovacích technik a koučovacích otázek podporuje jednotlivce nebo pracovní týmy při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení v oblasti řízení a rozvoje managementu.

Správce objektu

Správce objektu zajišťuje pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu v objektech a přilehlých prostorách.