Hledané slovo: *Technický pracovník/ce

Technický redaktor

Technický redaktor připravuje po technické stránce rukopisy a předlohy pro tiskařské a knihařské zpracování publikací a tiskovin.

Sklář technického skla

Sklář technického skla zhotovuje výrobky z technického skla.

Pracovník technické způsobilosti vozidel

Pracovník technické způsobilosti vozidel je vysoce kvalifikovaný pracovník, který pracuje

Vedoucí zájezdu

a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských

Strojírenský technik projektant

při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Technik silniční dopravy

technický stav a provozní způsobilost dopravních prostředků.

Vedoucí úklidových pracovníků

Provozní vedoucí úklidu zajišťuje personálně, technicky i materiálně hygienický úklid ploch, které se vyskytují v různých objektech.

Palubní technik

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Operátor potápěčů

Operátor potápěčů obsluhuje potápěčská či jiná technická zařízení, zařízení pro práce

Sklářský technolog

postupu výroby a stanovuje technické, technologické a množstevní požadavky výroby.

Slévárenský technik modelář

Slévárenský technik modelář koordinuje a zajišťuje oblast technické přípravy výroby a výrobu modelových zařízení pro slévárenskou výrobu.

Taxátor pojistných smluv

Taxátor pojistných smluv zajišťuje správu standardních případů pojištění a ověřuje pojistně technickou správnost uzavřených pojistných smluv.

Vozmistr

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní

Pojistný matematik

Pojistný matematik provádí náročné pojistně-technické výpočty, včetně matematického modelování

Projektant vodních staveb

zařízení, zpracovává dílčí projektové podklady a technická řešení podle zadání stavby.

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá

Architekt

, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických

Mechatronik

při výrobě, montáži, seřizování, opravách a renovaci elektronických číslicově řízených výrobků a technických zařízení, včetně souvisejících ICT technologií.

Pěstitel základních plodin

, sklizní a posklizňovými úpravami hlavních zemědělských plodin (obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických plodin).

Psycholog práce a organizace

organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností

Restaurátor strojů a přístrojů

a hodinky, hrací strojky, gramofony a jemnou mechaniku, optické přístroje, technická zařízení a dopravní prostředky, s výjimkou kulturních památek.

Slévárenský inženýr technolog

Slévárenský inženýr řídí zpracování technické dokumentace pro slévárenskou výrobu, řídí

Stavební projektant

nebo vykonává projektové práce při zpracovávání projektů organizačních, řídících, technických

Strojírenský technik konstruktér

při zpracovávání projektů organizačních, řídicích, technických, technologických a dalších systémů nebo procesů ve strojírenské výrobě.

Pěstitel plodin

a posklizňovými úpravami zemědělských plodin tj.obilovin, okopanin, luštěnin, olejnin, pícnin a technických