Hledané slovo: ��ivnostensk�� opr��vn��n�� - Hostinsk�� ��innost / ��ivnostensk�� list na gastro provoz, restaurace, bar, kav��rna, bistro, hotel, cafe bar, food truck, gastro st��nek - ��ivnostensk�� opr��vn��n�� na hostinskou ��innost

Uklízeč v potravinářských provozech

Uklízeč v potravinářských provozech uklízí a čistí v prostorách výrobních ploch potravinářských

Vedoucí provozu lanových drah

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Obsluha sauny pro děti a dospělé

bazénech, pensionech, hotelech, lázeňských zařízení, wellness provozech či ve školách a mateřských školách.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Dozorčí železničního provozu

Dozorčí železničního provozu řídí a organizuje provozní činnosti v přidělených obvodech, zajišťuje plnění grafikonu vlakové dopravy.

Chemický technik manažer provozu

Chemický technik manažer provozu dílčím způsobem řídí jednotku chemické výroby nebo její části.

Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

Pracovník provozu čistírny a kožešin zajišťuje příjem a značení výrobků, třídění, vyhotovování

Pokojská

a pomocné práce v hotelech, penzionech, restauracích a jiných gastronomických zařízeních.

Dispečer teplárny

Dispečer teplárny operativně řídí provoz systémů centrálního zásobování teplem.

Vodárenský technik vodovodních sítí

Vodárenský technik vodovodních sítí zajišťuje výstavbu, provoz a údržbu vodovodních sítí.

Hutní dispečer

Hutní dispečer je kvalifikovaný pracovník, který řídí formou dispečerských příkazů hutní výrobu nebo provoz podle operativních plánů.

Programátor NC strojů

Programátor NC strojů zajišťuje tvorbu NC operací technologických postupů součástí určených k obrábění na NC strojích a obráběcích centrech.

Strojník úpravny pitné vody

Strojník úpravny pitné vody zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení v provozu úpraven pitných vod.

Operátor NC strojů

Operátor NC strojů seřizuje a obsluhuje obráběcí NC a CNC stroje, provádí práce nutné

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Vedoucí stravovacího úseku

Vedoucí stravovacího úseku řídí oblast stravování ve větší provozní jednotce.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Zemědělský mechanizátor

Zemědělský mechanizátor zajišťuje provoz, opravy a údržby zemědělské a lesní techniky.

Technik lodní dopravy dispečer

řízení lodního a překladního provozu formou dispečerských příkazů.

Kryptograf

Kryptograf zajišťuje provoz kryptografických systémů, techniky elektronických

Obsluha solária

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Dispečer železniční dopravy

Dispečer železniční dopravy řídí, organizuje a kontroluje posunovací a vlakotvorné práce, řídí vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy v přidělených železničních stanicích určeného vozového okruhu.

Dispečer strojírenské výroby

Dispečer strojírenské výroby provádí řízení strojírenské výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

Revizní technik tlakových zařízení

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá