Hledané slovo: ��idi�� motorov��ch voz��k��

Řidič pásového vozu

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik motorových lokomotiv provádí opravy spalovacích motorů, převodových ústrojí a dalších příslušenství motorových lokomotiv.

Řidič motorových vozíků

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Tranzitér

Tranzitér vykonává komerční prohlídky včetně zpracování průvodních listin, vede evidenci železničních vozů a vyhledává chybějící vozy.

Automechanik

Automechanik vykonává základní práce zaměřené na údržbu a opravy silničních motorových vozidel všech druhů.

Mechanik osobních vozidel

Mechanik osobních vozidel provádí samostatně údržbu, diagnostiku závad, opravy a seřizování motorových osobních vozidel.

Vozmistr

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní

Vozový disponent

, hospodaření a manipulace s nákladními vozy, přepravními pomůckami a výstrojí.

Zemědělský kovář

Zemědělský kovář ručně obrábí kovové materiály a plasty, opravuje a zhotovuje nářadí, potahové vozy, vykonává kovářské opravy zemědělských strojů.

Kapitán IV. třídy

Kapitán IV. třídy je oprávněn vést plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního strojního pohonu, s výjimkou plachetnice, o výtlaku do 300 m3 a s maximální kapacitou 60 cestujících na úsecích vodních cest, na kterých prokázal praxi při vedení nebo kormidlování plavidla a jež jsou stanoveny v průkazu způsobilosti a vod...

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské a seřizovací práce na silničních nákladních vozidlech a autobusech.

Dispečer železniční dopravy

vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy

Autotronik

Autotronik provádí a zabezpečuje diagnostiku a opravu motorových vozidel.

Dělník pro těžbu dřeva

Dělník pro těžbu dřeva provádí těžbu dříví a výrobu zadaných sortimentů dříví v lesních porostech za pomoci motorových pil.

Tesař

Tesař obsluhuje ruční, elektrické a motorové dřevoobráběcí nástroje a zhotovuje, montuje