Hledané slovo: Štípač kamene

Štípač kamene

Štípač kamene štípá kámen ručně nebo strojně.

Obsluha úpravny kamene

Obsluha úpravny kamene obsluhuje stroje a zařízení a řídí linky úpravy vytěženého kamene a štěrkopísku.

Brusič a frézař kamene

Brusič a frézař kamene ručně i strojně brousí a leští kámen, řeže kámen na frézách.

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni

Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni konzervuje a restauruje práce uměleckého řemesla z

Brusič drahých kamenů

Brusič drahých kamenů brousí přírodní a syntetické drahé kameny pro další klenotnické

Rytec drahých kamenů

Rytec drahých kamenů vytváří rytiny do drahých kamenů všemi technikami podle výtvarných návrhů.

Písmák

Písmák seká písmo a ornamenty do kamene.

Osazovač

Osazovač osazuje kotvené i nekotvené výrobky z kamene.

Umělecký kameník

Umělecký kameník vytesává plastická a reliéfní sochařská díla ze všech druhů kamene podle

Obkladač

, mozaik, z přírodního nebo umělého kamene a keramických, skleněných a kamenných desek.

Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice

předměty ze skla, včetně vitráží a zrcadel, z porcelánu, z keramiky, včetně historických kamen a mozaiky, s výjimkou kulturních památek.