Hledané slovo: Řidič

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Řidič velkostroje

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič osobních a malých dodávek

Řidič osobních a malých dodávek je kvalifikovaný pracovník schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých i dálkových cestách.

Řidič rypadla

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič motorových vozíků

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Řidič sanitky

Řidič sanitky je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné

Řidič tramvají

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či se sortimenty různých délek.

Řidič pásového vozu

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Vedoucí zájezdu

Vedoucí zájezdu je pověřeným zástupcem cestovní kanceláře odpovědným za řádný průběh zájezdu a spokojenost klientů, zajišťuje technický doprovod, dodržení programu i trasy tuzemských či zahraničních turistických skupin v ČR nebo v zahraničí, zajišťuje komunikaci a organizační záležitosti s dodavateli jednotlivých komponentů z...

Údržbář lesních cest

Údržbář lesních cest provádí drobné opravy lesních cest a vývozních linek, instaluje svodnice, udržuje a opravuje příkopy a vyřezává zeleň podél cest.

Hutník tavič neželezných kovů

Hutník tavič neželezných kovů řídí proces tavení, obsluhuje stroje a zařízení a vykonává další odborné činnosti při výrobě a lití neželezných kovů.