Hledané slovo: Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy

Řidič nákladní dopravy je schopný bezpečně řídit silniční nákladní vozidla a dopravovat náklad při krátkých a dálkových trasách.

Řidič osobní dopravy

Řidič osobní dopravy bezpečně řídí silniční vozidla přepravy osob a dopravuje cestující při krátkých a dálkových cestách.

Pokladník nákladní železniční dopravy

Pokladník nákladní železniční dopravy zajišťuje pokladní činnost a vede nákladní pokladny v železniční dopravě.

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva

Řidič nákladního automobilu pro odvoz dřeva přepravuje, nakládá a manipuluje se surovým dřívím či se sortimenty různých délek.

Řidič sanitky

Řidič sanitky je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Dispečer železniční dopravy

vlakovou dopravu na uceleném traťovém úseku, řídí a kontroluje hospodaření s nákladními vozy

Řidič velkostroje

Řidič velkostroje zajišťuje obsluhu velkostroje při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič osobních a malých dodávek

Řidič osobních a malých dodávek je kvalifikovaný pracovník schopný bezpečně řídit vozidla s cestujícími nebo nákladem při krátkých i dálkových cestách.

Řidič rypadla

Řidič rypadla zajišťuje obsluhu rypadla při technologickém procesu povrchové těžby.

Řidič motorových vozíků

Řidič motorových vozíků je schopný bezpečně řídit vozidla včetně manipulace s přepravovanými náklady nebo mechanismy namontovanými na vozidle.

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Řidič tramvají

Řidič tramvaje je schopný bezpečně řídit kolejové vozidlo na tramvajové dráze a přepravovat

Řidič pásového vozu

Řidič pásového vozu zajišťuje obsluhu zařízení při technologickém procesu povrchové těžby.

Disponent lodní dopravy

Disponent lodní dopravy komplexně koordinuje dopravu zboží po vodní cestě v tuzemsku i zahraničí.

Operátor železniční dopravy

Operátor železniční dopravy zajišťuje vedení operativní dopravní evidence a dokumentace o pohybu vlaků a hnacích vozidel.

Osobní pokladník železniční dopravy

Osobní pokladník železniční dopravy komplexně zajišťuje činnost výdejny jízdenek vnitrostátní popřípadě mezinárodní přepravy.

Technik lodní dopravy dispečer

Technik lodní dopravy dispečer je pracovník s vyšší kvalifikací, který komplexně zajišťuje

Technik silniční dopravy

Technik silniční dopravy je kvalifikovaný pracovník zajišťující v určeném rozsahu optimální

Strojmistr lodní dopravy II. třídy

Strojmistr lodní dopravy II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest významně dopravně využívaných.

Mechanik nákladních vozidel a autobusů

Mechanik nákladních vozidel a autobusů samostatně vykonává údržbářské, opravárenské

Informátor v dopravě

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby

Logistik v dopravě a přepravě

Logistik v dopravě a přepravě zajišťuje činnosti spojené s optimalizací dopravně přepravního procesu.

Specialista logistiky v dopravě a přepravě

Specialista logistiky v dopravě a přepravě řídí a optimalizuje v organizaci dopravně přepravní procesy.

Dispečer v železniční dopravě

Dispečer v železniční dopravě je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje činnost výkonných jednotek v přiděleném obvodu ČD.