Hledané slovo: Řezník bourač jatečných zvířat

Řezník bourač jatečných zvířat

Řezník bourač jatečných zvířat zajišťuje ošetření a skladování jatečně upravených těl jatečných

Pracovník přepravy jatečných zvířat

Pracovník přepravy jatečných zvířat nakládá, přepravuje a vykládá jatečná zvířata na jatkách.

Pracovník porážky jatečných zvířat

Pracovník zajišťuje porážku jatečných zvířat a konečnou úpravu jejich těl, omračuje a vykrvuje

Řezník bourač drůbeže

Řezník bourač drůbeže zajišťuje navěšování drůbeže, omračování, vykrvování a škubání jejich těl

Řezník bourač králíků

Řezník bourač králíků zajišťuje manipulaci s přepravními prostředky a přepravními klecemi

Pracovník bourárny

Pracovník bourárny dělí, vykosťuje a třídí maso velkých jatečných zvířat.

Zpracovatel živočišných tuků

Zpracovatel živočišných tuků těží, ošetřuje, tepelně opracuje a skladuje tukovou tkáň jatečných zvířat.

Řezník a uzenář

Řezník a uzenář zajišťuje příjem, základní evidenci, posuzování jakosti, skladování a prodej

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat udržuje a opravuje stroje a zařízení pro chov hospodářských zvířat.

Pracovník balení a expedice masa

Pracovník balení a expedice masa zajišťuje příjem, přípravu, porcování masa, balení, označování a expedici masných výrobků, drůbežích masných výrobků a dalších výrobků.

Pracovník výroby konzerv

Pracovník výroby konzerv připravuje a míchá suroviny pro výrobu konzerv, dále plní, uzavírá, tepelně opracuje a skladuje konzervy.

Výrobce masných výrobků

Výrobce masných výrobků zajišťuje jejich výrobu, míchání surovin, plní, tepelně opracuje a skladuje masné výrobky.

Zootechnik

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Inseminační technik

biotechnických metod při realizaci šlechtitelských programů u jednotlivých druhů zvířat.

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle zásad welfare. Obsluhuje běžné technologie spojené s tímto chovem.

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří podmínky pro jejich odpovídající chov, včetně zajištění standardů welfare.

Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Chovatel vodní drůbeže

a chovných zvířat. Dohlíží na krmení a napájení a optimální chovné podmínky.

Veterinární lékař

veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Zoolog specialista

, ohrožených nebo vzácných zvířat v zoologických zahradách a obdobných specializovaných zařízeních (zookoutky, záchranné, zájmové a komerční chovy).

Hodnotitel koní

plemenných knih vedených MZe ČR dle zákona 154/2006 Sb. o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.

Revizor

dodržována ustanovení přepravních řádů, tarifů a jiných předpisů platných pro přepravu osob, zvířat