Hledané slovo: účetní se znalosti jazyků Aj nebo Nj

Odborný účetní

Odborný účetní zajišťuje účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky pod vedením a kontrolou Samostatného účetního.

Samostatný účetní

Samostatný účetní zajišťuje a odpovídá za účtování jednotlivých oblastí finančního účetnictví účetní jednotky.

Mzdová účetní

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou

Finanční auditor

a pravdivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků v souladu s pravidly předepsanými českými nebo jinými účetními předpisy.

Učitel jazykové školy

Učitel jazykové školy je vysoce kvalifikovaný pedagogický pracovník, který provádí vzdělávací

Obuvník scénické a krojové obuvi

, historickou a krojovou obuv z různých materiálů a různou technologií podle výtvarných návrhů nebo vlastních znalostí historických stylů.

Uklízeč v potravinářských provozech

, kde je nutný hygienický úklid ploch na vysoké úrovni se znalostí kritických bodů a hygienických standardů.

Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Překladatel

Překladatel překládá texty z jednoho jazyka do druhého.

Tlumočník

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Průvodce cestovního ruchu

Průvodce cestovního ruchu provádí návštěvníky v jazyce podle jejich výběru a poskytuje výklad

Architekt

, při rozsáhlých znalostech technických, sociologických, ekonomických, demografických, ekologických

Informátor v dopravě

Informátor v dopravě v českém i světovém jazyce poskytuje informační a poradenské služby

Štípač kamene

Štípač kamene štípá kámen ručně nebo strojně.

Detašér čistírny a prádelny

Detašér čistírny a prádelny odstraňuje skvrny z oděvů, prádla nebo jiných textilních, usňových nebo kožešinových výrobků.

Obsluha solária

Obsluha solária zajišťuje provoz solárního studia nebo samostatného horizontálního či vertikálního solária nebo solární louky.

Manažer prodeje

Manažer prodeje zajišťuje provoz maloobchodní jednotky nebo jejího úseku.

Mistr silniční dopravy

Mistr silniční dopravy zajišťuje a řídí v určeném rozsahu osobní nebo nákladní dopravu.

Myslivec

Myslivec zajišťuje myslivecké hospodaření ve svěřené honitbě, bažantnici nebo oboře.

Obsluha energetických zařízení

Obsluha energetických zařízení obsluhuje vybrané stroje a zařízení v elektrárně nebo teplárně.

Vedoucí v poštovním provozu

Vedoucí v poštovním provozu řídí oddělení na poště nebo v logistickém centru.

Výrobce forem ze dřeva

Výrobce forem ze dřeva vyrábí dělené sklářské formy ze dřeva nebo pecolu.

Designer výrobků

Designer výrobků navrhuje a vytváří nové tvary jednodušších průmyslových výrobků nebo částí

Horník kombajnér rubání a ražení

Horník kombajnér rubání a ražení obsluhuje dobývací nebo razicí stroj v dole při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Pečovatelka dětí

Chůva zajišťuje dlouhodobé nebo krátkodobé hlídání dětí různých věkových kategorií v domácnosti