Hledané slovo: Obchodní referent

Obchodní referent

Obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Nákupčí

zboží pro optimální zajištění skladových zásob v obchodu v souladu s podporovanou obchodní strategií.

Referent železniční dopravy

Referent železniční dopravy zabezpečuje reklamační a kalkulační práce a agendu v přepravě vozových zásilek.

Referent státní správy

Referent státní správy ve vymezené působnosti zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Samostatný referent státní správy

Samostatný referent státní správy komplexně zajišťuje výkon státní správy v příslušném oboru

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu

Úředník obchodní inspekce

Úředník obchodní inspekce je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí specializované

Pracovník odbytu

či odvozem a odpovídá za správnost poskládání tohoto zboží dle chronologického seřazení, charakteristiky, obchodních závazků a požadavků...

Pracovník prodeje v pojišťovnictví

obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Fakturant

Fakturant provádí fakturaci a likvidaci faktur.

Ekolog

Ekolog je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí a kontroluje činnost příslušných úseků životního prostředí a zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Úředník registrace živností

Úředník registrace živností je pracovník s vyšší kvalifikací, který zajišťuje metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti registrace živností spadající do působnosti samosprávního úřadu. (PRACOVNÍ VERZE)

Personalista

Personalista zajišťuje veškerou personální agendu v oganizaci.

Pojišťovací poradce na přepážce

Pojišťovací poradce na přepážce v přímém styku s klienty vykonává obchodně poradenskou činnost

Samostatný pojišťovací poradce

Samostatný pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v komplexním rozsahu pojistných produktů a některé úkony správy pojištění.

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

, zajišťuje reprodukci ryb, jejich odchov do prodejní velikosti a zajišťuje dodávku ryb do obchodní sítě.

Mzdová účetní

Mzdová účetní provádí činnosti spojené s výpočtem mezd (platů) pro zaměstnance, vede mzdovou evidenci a výkaznictví, provádí odvody příslušným institucím.

Pojišťovací poradce

Pojišťovací poradce vykonává obchodně poradenskou činnost v dílčím rozsahu pojistných produktů a služeb.

Pracovník ostrahy v obchodě a službách

Bezpečnostní pracovník v obchodě a službách zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží, dohlíží na pohyb osob ve střeženém objektu, pomáhá zajistit bezpečnou manipulaci s finanční hotovostí a dbá na prevenci trestné činnosti.

Dealer

Dealer provádí zajišťování složitých obchodů a speciálních obchodních operací na finančních trzích.

Psycholog práce a organizace

organizačních, personálních, obchodních, marketingových a některých technicko-konstrukčních činností