Hledané slovo: Strojní zámečník

Strojní zámečník

Strojní zámečník vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení.

Provozní zámečník

Provozní zámečník provádí opravy strojů a strojírenských zařízení.

Důlní zámečník

Důlní zámečník provádí práce při údržbě, montáži a opravách strojů a zařízení při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Stavební zámečník

Stavební zámečník provádí práce při zhotovování stavebních zámečnických prvků, při jejich montáži a opravách.

Umělecký zámečník

Umělecký zámečník ručně vyrábí umělecké předměty užitkového a dekorativního charakteru z kovů

Technik mechanických zábran - zámkař

Technik mechanických zábran - zámkař samostatně navrhuje klíčové hospodářství, jeho výrobu

Kovář strojní

Kovář strojní zhotovuje kovové součásti strojním kováním.

Klempíř strojní

Klempíř strojní vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků.

Strojní inženýr technolog

Strojní inženýr technolog komplexně stanovuje technologické postupy a zajišťuje technologickou přípravu rozsáhlé strojírenské výroby.

Strojní inženýr konstruktér

Strojní inženýr konstruktér řídí konstrukční práce, navrhuje a realizuje nová konstrukční

Montér točivých strojů

Montér točivých strojů provádí práce při montáži, inspekci a opravách dílů a kompletů točivých strojů, např. kompresorů, vodních a parních turbín, čerpadel apod., včetně jednoduchého svařování a navařování.

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě zajišťuje obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě.

Ostřič nástrojů

Ostřič nástrojů provádí ruční i strojní ostření břitů obráběcích nástrojů.

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách obsluhuje lisovací linku pro tváření plechů ze svitků, případně samostatných nástřihů.

Obsluha zařízení kafilérie

Obsluha zařízení kafilérie obsluhuje technologická strojní zařízení při zpracování odpadů živočišného původu na kafilerní výrobky.

Obuvník pro sériovou výrobu

Obuvník pro sériovou výrobu vykonává odborné práce ve strojní výrobě obuvi na spodkové dílně

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna obsluhuje strojní zařízení na výrobu skleněného vlákna a výrobků z něho.

Uklízeč průmyslových ploch

strojní výrobní závody, sklady a ostatní průmyslové objekty.

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot obsluhuje strojní zařízení používaná

Rytec kovů

Rytec kovů zhotovuje šablony pro pantografické frézky, provádí strojní a ruční rytí písmen

Umělecký rytec

Umělecký rytec zhotovuje razidla, šablony pro pantograf, ovládá ruční i strojní rytí znaků

Pomocný pracovník obrábění kovů

strojní součástky v sériové a hromadné výrobě. Vyrobenou součást si sám zkontroluje a posoudí její kvalitu.

Štípač kamene

Štípač kamene štípá kámen ručně nebo strojně.

Převozník I. třídy

Převozník I. třídy je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Kormidelník

Kormidelník je oprávněn kormidlovat plavidlo s vlastním strojním pohonem i bez vlastního