Hledané slovo: Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří

Chovatel a ošetřovatel prasat

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Ošetřovatel

. Ošetřovatel se pod odborným dohledem sestry nebo lékaře podílí na poskytování léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a ošetřovatelské péče.

Chovatel včel

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Chovatel koní

Chovatel koní chová koně všech kategorií. Zajišťuje krmení, ošetření, přepravu, úklid

Chovatel a jezdec dostihových koní

Chovatel a jezdec dostihových koní pečuje o hříbata a mladé koně a jejich správný vývoj

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách. Zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže

Chovatel a jezdec koní

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje

Chovatel a jezdec sportovních koní

Chovatel a jezdec sportovních koní chová sportovní hříbata a mladé koně a pečuje o jejich

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj. Sestavuje postupy a provádí výcvik mladých koní pro jejich další užití či zařazení do chovu dle jejich genetických a fyzických předpokladů a plemenných knih.

Zootechnik

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Včelař

Včelař vykonává komplexním způsobem činnosti náležející k chovu včel.

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Lesní dělník

Lesní dělník vykonává jednotlivé pracovní operace při práci v pěstební činnosti, v lesním semenářství a školkařství, v těžební činnosti a při údržbě lesních cest a svážnic a to s použitím ručního nářadí.