Hledané slovo: Chovatel a jezdec sportovn��ch kon��

Chovatel a jezdec sportovních koní

Chovatel a jezdec sportovních koní chová sportovní hříbata a mladé koně a pečuje o jejich

Chovatel a jezdec dostihových koní

Chovatel a jezdec dostihových koní pečuje o hříbata a mladé koně a jejich správný vývoj

Chovatel a jezdec koní

Chovatel a jezdec koní chová všechna plemena a kategorie koní a koňovitých, organizuje

Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní

Jezdec pro přípravu a testaci mladých koní pečuje o mladé koně a jejich správný vývoj

Chovatel koní

Chovatel koní chová koně všech kategorií. Zajišťuje krmení, ošetření, přepravu, úklid

Chovatel včel

Chovatel včel zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku, včetně údržby včelařského zařízení a kočování se včelstvy.

Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel a ošetřovatel skotu pečuje o skot ve farmových chovech dle zásad welfare.

Chovatel laboratorních zvířat

Chovatel laboratorních zvířat zabezpečuje odborné práce při ošetřování všech druhů laboratorních zvířat.

Chovatel a ošetřovatel prasat

Chovatel a ošetřovatel prasat se stará o jednotlivé kategorie prasat a zajišťuje podmínky pro jejich odpovídající chov.

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat

Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat zabezpečuje komplexní péči o hospodářská zvířata

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců zajišťuje péči o drůbež a běžce ve farmových chovech dle

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz

Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz zajišťuje péči o jednotlivé kategorie ovcí a koz a vytváří

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel vodní drůbeže obstarává chov na farmách. Zajišťuje reprodukci a líhnutí drůbeže

Chovatel okrasných a akvarijních ryb

Chovatel okrasných a akvarijních ryb pečuje o chovná zařízení, optimalizuje kvalitu vody

Ošetřovatel koní

Ošetřovatel koní ošetřuje a krmí svěřená zvířata, zajišťuje pohyb ve výběhu dle pokynů chovatele, či jezdce, trenéra.

Hodnotitel koní

Hodnotitel koní zajišťuje objektivní hodnocení exteriérových a užitkových vlastností všech

Zootechnik

Zootechnik zajišťuje stanovené technologické postupy v chovech zvířat.

Masér pro sportovní a rekondiční masáž

Masér pro sportovní masáž provádí neléčebné, sportovní a pohotovostní masáže.

Výrobce sportovních potřeb

Výrobce sportovních potřeb zhotovuje dřevěné sportovní potřeby a nářadí nebo jejich části.

Včelař

Včelař vykonává komplexním způsobem činnosti náležející k chovu včel.

Rybář

Rybář zabezpečuje činnosti související s chovem, krmením, ošetřováním a lovem ryb a vodní drůbeže.

Europodkovář

Europodkovář upravuje, ošetřuje kopyta bosá a podkovává kopyta všech kategorií koní

Ošetřovatel zvířat v zoo

Ošetřovatel zvířat v zoo provádí základní činnosti spojené s chovem zvířat v zoologických zahradách a obdobných chovných zařízeních.

Kočí v lesní těžbě

potahu a vede výcvik koně k potažní práci a specifickému užití koně v lesní těžbě dřeva a práci v lese, zajišťuje péči a ochranu koně a jeho odchov.

Podkovář specialista

, nepravidelná, deformovaná a nemocná kopyta všech kategorií koní a koňovitých ve shodě se souvisejícími