Co profese obnáší

Veterinární technik zajišťuje asistenci při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře.

Co musím umět

  • Kontrola krmiv a krmných komponentů a dodržování hygienických podmínek v chovech zvířat
  • Provádění fyzikálních měření a laboratorních vyšetření biologického a s ním souvisejícího materiálu při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
  • Provádění specializovaných diagnostických vyšetření na úseku biochemie, toxikologie, hematologie a imunologie při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
  • Vedení dokumentace a záznamů o zajišťování asistence při preventivní, dozorové, diagnostické, léčebné a poradenské činnosti veterinárního lékaře
  • Provádění poradenské činnosti v rámci zajišťování asistence při preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti veterinárního lékaře
  • Manipulace s předměty a materiály při odebírání vzorků biologických materiálů v terénu, při zajišťování asistence veterinárnímu lékaři
  • Asistence při provádění veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních, provádění umělé inseminace a očkování zvířat
  • Léčení nemocných nebo zraněných zvířat pod vedením veterinárního lékaře, asistence při podávání léčiv a veterinárních přípravků
  • Provádění vyšetření zvířat podle pokynů veterinárního lékaře, vedení a pomoc při porodech zvířat s normálním průběhem

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná