Co profese obnáší

Veterinární lékař provádí preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství, ochranu veřejného zdraví a ekologie, ochranu zdraví a pohodu zvířat.

Co musím umět

 • Sledování, kontrola a posuzování vlivu vnějšího prostředí na chov zvířat, monitorování cizorodých látek v potravním řetězci v rozsahu dozorové činnosti veterinárního lékaře
 • Vyhodnocování a posuzování výsledků veterinárních mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetření živočišných produktů a rozhodování o jejich dalším využívání
 • Provádění a vyhodnocování laboratorních vyšetření a prací v oboru veterinárního lékařství
 • Provádění specializovaných diagnostických a léčebných prací v oboru veterinárního lékařství pod vedením lékaře se specializací
 • Provádění veterinárního vyšetřování a diagnostikování chorob nebo zranění zvířat
 • Vedení dokumentace a záznamů o provádění preventivní, dozorové, diagnostické a léčebné činnosti v oboru veterinárního lékařství
 • Provádění poradenské činnosti, přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru epizootologie, hygieny, ekologie a léčebně preventivní činnosti veterinárního lékaře
 • Provádění chirurgických nebo léčebných veterinárních zákroků v chovech zvířat a ve veterinárních zařízeních
 • Organizování kontroly krmiv a krmných komponentů při exportu, importu a schvalovacích řízeních výroby nových krmiv a veterinární dozor při jejich zavádění a při intoxikacích
 • Kontrola dodržování platných právních předpisů, veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků a zásad pro chov a výživu zvířat
 • Kontrola dodržování veterinárně hygienických požadavků ve výrobě, zpracování, skladování a přepravě živočišných produktů, posuzování výsledků prohlídek jatečních zvířat

Uložte si profese, které vás zajímají, mezi oblíbené položky anebo přímo do svého osobního plánu profesního rozvoje.

Zaregistrujte se zdarma

Kolik budu brát?

Tato informace je dostupná